Een foto van ons feest tijdens het 12,5 jarig bestaan (oktober 2018)

Een muzikaal ontmoeten met een gezellige kwint: Het is vooral serieus gezellig. Daar zorgt onze dirigent Gijs wel voor. Gelukkig maant hij ons regelmatig tot bezinning en inspiratie om door te gaan met de muzikale ontmoeting die we op de repetite-avond hebben.

Uitdaging: Er wordt serieus gerepeteerd en ook veel gelachen. Gelukkig weet Gijs ons elke week weer uit te dagen en daardoor blijft het ook zo leuk.

Energie: Met elkaar zingen brengt ons veel. 

Inspiratie: Door de veelzijdigheid van ons repertoire blijven we openstaan voor nieuwe songs. Dit komt vooral doordat er in diverse talen nummers ten gehore worden gebracht. 

Prestatie: Hoe heerlijk is het om tijdens een repetitie met een nieuwe song aan de gang te gaan? Heerlijk… Geweldig… Zoekend….Lerend……. Iedere stemsoort heeft zijn eigen melodie. Tijdens een repetitie leren we onze eigen partij herhalen om zo tezamen een mooie uitvoering te creëeren.